Article image20151117කලාව රසවිදිමට බොහෝ දෙනෙකු රුචියක් දක්වතත් විවිධ අයගේ රුචිකත්වයද යමි යමි ආකාරයට වෙනස් වනු ඇති.එසේම කලා කටයුතු වල යෙදෙන්නෝද විවිධ ආකාරයේ කෘති එලි දක්වති.සමහරුන් කෙරෙහි වෙනමම අනන්‍යතා ඇත.ඒ වටා බැ`දුණ රසිකයන් ද සිටිති.තවකෙක් සතුව දක්ෂතා තිබුණද හෙලි දැක්විමට සුදසු වටපිටාවක් හමු නොවීම මත එම දක්ෂතා ලොවින් සැ`ගව යනු ඇති.අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් කලා ලොවට පිවිස තරු අතර වැජබෙන්නෝද සිටිති.තරුවක් වීමට වෙහෙසව අදහස අත්හරිනෝද වෙනස් වු විවිධ කේෂත‍්‍රයන් කිහිපයක් දක්ෂතා ඇත්තෝද වෙයි.කලාවට පිවිසීමට පැමින ජිවිත අුවුල් වු වන් පිලිබ`දවද නිතර ඇසෙයි.කුමන ආකාරයෙන් හෝ  කලා හැකියාවන් ඇත්තන්ගේ ජන්ම පත‍්‍ර තුල ඒ බව ස`දහන් වෙි.

Article image20151031පසුගිය සතියේ පල වු දරුවන්ගේ කටයුතු පිලිබ`ද ලිපිය කියවු බොහො දෙනෙකුගේ ඉල්ලිම මත නිවාස කටයුතු සමිබන්දයෙන් වන වත් පිලිවෙත් ස`දහන් මෙම ලිපිය සකස් කෙරේ.මෙහිදී විස්තර කෙරෙන්නේ දැනට බහලව භාවිතා වන හා ප‍්‍රායෝගිකව ඔිනෑම අයෙකුට භාවිතා කලහැකි වත් පිලිවෙත් වන අතර ප‍්‍රදේශයෙන් ප‍්‍රදේශයට සමහර අවස්ථාවලදි යමි වෙනස්කමි ඇතිවිය හැකි බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න.

විදේශ ගතතව සිටින ඹබට ප‍්‍රායෝගක ගැටලූ මත යමි යමි දේ සපයා ගැනීමට නොහැකි වු විට පමණක් හැකි පමණ වත් පිලිවෙත් ඉටු කිරිමෙන් සහ නියමිත නැකතට නියමිත දිශාට අනුව කටයුතු ආදියෙහි යෙදිමෙන් සෑහීමකට පත්විය හැකියි.

Article image20151003 3

ශුභ නැකතින් දරුවාට ඉ`දුල් කටගෑම ,මංගල හිස කෙස් කැපීම, අකුරු කියවීම ආදි කටයුතු ස`දහා ශුභ නැකත් ෙවිලාවන් යොදා ගැනීම අතීතයේ සිටම අප සංස්කෘතියත් සම`ග බැදී පවතින්නකි.නියමිත වයස් සීමාවන්හීදි කලයුතු කටයුත්ත වෙනුවෙන් උදාවන වන ශුභ මොහොතක් ජ්‍යොතීර්ෙවිදියෙකු හමුව විමසා නියමිත ශුභ මොහොතින් දරුවා ගේ මුල්ම කටයුතු කිරිමෙන් යහපත සැලසෙන අතර යමි දෝෂයක්් ෙවිනමි එයින්ද සහනයක්ම නිතතින් හිමි වනු ඇති.්.එසේම ශුභ නැකතක් පිලිබ`දව විමසිෙමිදි අදාල කටයුත්ත ස`දහා යමි අයහපත් බවක් යෙදේ නමි ඒ ස`දහා කලයුතු යමි වත් පිලිවෙත්ද ජ්‍යොතීර්ෙවිදියා මබ වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.

Article image20151003 2

ශුභ නැකතින් දරුවාට ඉ`දුල් කටගෑම ,මංගල හිස කෙස් කැපීම, අකුරු කියවීම ආදි කටයුතු ස`දහා ශුභ නැකත් ෙවිලාවන් යොදා ගැනීම අතීතයේ සිටම අප සංස්කෘතියත් සම`ග බැදී පවතින්නකි.නියමිත වයස් සීමාවන්හීදි කලයුතු කටයුත්ත වෙනුවෙන් උදාවන වන ශුභ මොහොතක් ජ්‍යොතීර්ෙවිදියෙකු හමුව විමසා නියමිත ශුභ මොහොතින් දරුවා ගේ මුල්ම කටයුතු කිරිමෙන් යහපත සැලසෙන අතර යමි දෝෂයක්් ෙවිනමි එයින්ද සහනයක්ම නිතතින් හිමි වනු ඇති.්.එසේම ශුභ නැකතක් පිලිබ`දව විමසිෙමිදි අදාල කටයුත්ත ස`දහා යමි අයහපත් බවක් යෙදේ නමි ඒ ස`දහා කලයුතු යමි වත් පිලිවෙත්ද ජ්‍යොතීර්ෙවිදියා මබ වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.

Article image20151003ශුභ නැකතින් දරුවාට ඉ`දුල් කටගෑම ,මංගල හිස කෙස් කැපීම, අකුරු කියවීම ආදි කටයුතු ස`දහා ශුභ නැකත් ෙවිලාවන් යොදා ගැනීම අතීතයේ සිටම අප සංස්කෘතියත් සම`ග බැදී පවතින්නකි.නියමිත වයස් සීමාවන්හීදි කලයුතු කටයුත්ත වෙනුවෙන් උදාවන වන ශුභ මොහොතක් ජ්‍යොතීර්ෙවිදියෙකු හමුව විමසා නියමිත ශුභ මොහොතින් දරුවා ගේ මුල්ම කටයුතු කිරිමෙන් යහපත සැලසෙන අතර යමි දෝෂයක්් ෙවිනමි එයින්ද සහනයක්ම නිතතින් හිමි වනු ඇති.්.එසේම ශුභ නැකතක් පිලිබ`දව විමසිෙමිදි අදාල කටයුත්ත ස`දහා යමි අයහපත් බවක් යෙදේ නමි ඒ ස`දහා කලයුතු යමි වත් පිලිවෙත්ද ජ්‍යොතීර්ෙවිදියා මබ වෙත ඉදිරිපත් කෙරෙනු ඇති.

Article image2015 09 13පසුගිය සතියේ  රාහු යනු සත්‍ය වශයෙන්ම ග‍්‍රහයෙකු නොවන වගත් රාහු යනු ගණිතමය ලක්ෂයක් බවත් බහුලව භාවිතා විංශෝත්තරී දශා ක‍්‍රමය අනුව රාහුට වසර 18 ක කාලයක් හිමි වන බව සහ තව කරුණු කිහිපයක් පිලිබ`දවස`දහන් විය.

Article image20150906රාහු යනු ස්කන්ධයක් සහිත ග‍්‍රහයෙකු නොවෙි.රාහු යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම ගණිතමය ලක්ෂයකි.නමුත් පලාපල තීරණයේදි රාහු පිලිබදවද විශේෂ සොයා බලීමක් කරණු ලබයි.රාහුට හිමි කර දී ඇති නැකත් වන්නේ අද ලසා ලසියාවස නැකත් ෙවි.විංශෝත්තරී දශා ක‍්‍රමය අනුව රාහුට ජන්මියෙකුගේ ජීවිත කාලයෙන් වසර 18 ක් හිමි වනු ඇති.නමුත් උපත හිමි ව ඇත්තේ ඉහත කී අද ලසාලසියාවස නැකතකින් නමි උපත සිදුවන විට නැකතේ ගෙවුන ප‍්‍රමාණය අනුව වසර 18 න් යමි කොටසක් පමණක් ජන්මියාට හිමි වනු ඇත.සෙසු ග‍්‍රහයන් ගමන් ගන්නා දිශවට විරුද්ධ දිශාවට රාහුගේ ගමන් යෙදේ.උදාහරණ ලෙස රාශි චක‍්‍රයේ පිලිවෙල ෙමිෂ ලවෘෂභ ආදි වශයෙන් මීන දක්වා වන  අතර ග‍්‍රහයෙකු වක‍්‍ර නොවන ගමනේදි ෙමිෂ රාශියෙන් පසුව ගමන් කරනු ලබන්න් වෘෂභ රාශියට වුවත් රාහු ෙමිෂ රාශියෙන් පසුව ගමන් කරණු ලබන්නේ මීන රාශිය මතට ෙවි.මෙි අයුරින් රාහුගේ ගමන සෙසු ග‍්‍රහයන්ගේ ගමනට විරුද්ධ දිශාවට වෙි.ජන්ම පත‍්‍රයේ කේතුට අංශක 180 කිින් රාහු  රා  යන අක්ෂරයෙන් සටහන් ව ඇති.එනමි කේතු සිට ස්ථානයේ සිට සත්වැන්නට යෙදෙන තැන යෙදෙන්නේ රාහුයි.

Article image20150718පුරාණ සෘජිවරුවන් ජ්‍යොතිෂය ලොවට දායාද කර ඇත්්තේ මනුෂයයාගේ එදිනෙදා කටයුතු කර්මාන්න, ආවාහ විවාහ, කෘෂිකාර්මික කටයුතු, අනාගතය පිලිබ`දව දැන ගැනීම, වැදගත් තීරණ ආදියෙහිදි උදවි ලබා ගැනිම ආදි විවිධ කාරණා කටයුතු ස`දහා ෙවි. අතීතයේදි මිනිසාගේ ජීවිත හා බැ`දුණු කටයුතු සිමිත වුවද දැන් දැන් එදිනෙදා මනුෂ්‍ය අවශ්‍යතා දැඩිවිම, සංකිරණ විම ආදි  හේතු මත ජ්‍යෙතිෂය ඇසුරෙන් සේවය ලබා ගැනීමෙි අවශ්‍යතා අතීතයට වඩා බහුල ලෙස පවතිනු ඇති අතර ෙමි නිසාම ජ්‍යෙතිෂය භාවිතාෙවිදිද  ශාස්ත‍්‍රයේ ඇති පුලූලූ බව හා සියුම් තැන් පිලිබ`දව මනා අවබෝධයෙන් යුක්තව එදිනෙදා කටයුතු ස`දහා යොදා ගැනිෙමිි වැදගත් බව ඉස්මතුව පවතී.

Article image201507142015 ජුලි මස 14 වන දින උදේ 6ග26 ට සෞභ්‍යාග කාරක  ගුරු ස`දුට හිමි කටක රාශියෙන් නික්ම රවි හිමි සිංහ රාශි ගතවිම  ඹබගේ ලග්නයට අනුව ලබා දෙන ශුභ අශුභ පිලිබදව සටහනක් පහත දැක්වේ. ගුරු සිංහ රාශිය තුල 2016 අගොසතු් මස 11 වනදා තෙක් රැුදි සිටිනු ඇති ගපහත දැක්වෙන් ශුභ අශුභතා ඹබ උපන් අවස්ථාෙවිදි ගුරු සිටි තත්වය අනුව අඩු වැඩි විය හැකි බව සැලකිය යුතුයි. උදාහරණ ලෙෂ ඹබගේ ජන්ම පත‍්‍රයේ ගුරු ඉතාමත් යහපත් ආකාරයෙන් සිටි නමි පහත දැක්වෙන ශුභපල නියමාකාරයෙන්ම ඹබට හිමි විය යුතුය. එසේම අශුභතා තරමක් අවම වනු ඇති

Article image20150701 2පුවත්පත් හා වෙනත් ජනමාධ්‍ය ඔස්සේ සාකචිචා වන ජ්‍යොතිෂ කරුණුද ,වාස්තු විද්‍ය කරුණුද ,ශරිර අවයව හා අංග සමිබන්ධ කරුණුද නිසා විවිධ ආකාරයෙන් සිත් පීඩාවන්ට භීතියට පත්ව එසේම එම ජනමාධත්‍ ආදියෙි දැන්වීමිවල ස`දහන් ස්ථාන ආදියට ගොස් විවිධ මිලගනන් යටතේ විවිධ ආකාරයේ ප‍්‍රතිකර්ම කරගන්නා පිරිස්ද, සිත තුල භීතිය සහිතවම ජීවිතය ගෙන යන්නෝද ,විවාහ ජීවිතයේ ප‍්‍රශ්න ඇති කරගන්නෝද ,අප වෙතින්ද කෙරෙන විමසීම ප‍්‍රමාණය දිනෙන් දිනයේම වැඩි වන හෙයින්ද සෑමගේම ප‍්‍රයොජනය හා දැනගැනීම පිණීිස මෙම ලිපිය සකස් කෙරෙනු ඇත.

Meet Our Astrologers

  name-tag-praba 

Featured Articles