Article image20190629විවාහය පමා විම නිසා ඇතැමිමු බොහෝ තැවුලට පත් වෙති.විවාහය සිදුකර ගැනිම ස`දහා නොයෙකුත් කටයුතු කරති.යහපත් වු විවාහයක් තම දරුවන් වෙනුවෙන් සිදුකල යුතුයැයි සිතන දෙමාපියෝද දරුවන්ගේ විවාහය නිසි කල ඉටු නොවුන තැන සිටින්නේ බලවත් පීඩාවෙනි.


නමුත් ඇතැමි අයගේ විවාහයන් ප‍්‍රමාදය සිදුවන්නේ වෙනත් අරමුණු වල සාර්ථක බවක් ඔවුන්වෙත් හිමි කර දිම ස``දහා බව ඇතැමි ජන්මපත‍්‍ර පරීක්ෂාවෙදි පැහැදිලි වන කාරණයකි.උදාහරන ලෙස අධ්‍යාපනය තුලන් උසස්ම ප‍්‍රගතියක් හිමි කර දිමට විවාහය ප‍්‍රමාද වන බව ඇතැමි ජන්ම පත‍්‍ර තුල ස`දහන් ෙවි. එසේම වෘත්තිය මය දියුණුව ස`දහාද විවාහයේ ප‍්‍රමාදය මගින් සහයෝගයක් දක්වා ඇති අවස්ථාවන්ද ජන්ම පත‍්‍ර තුල සටහන් ෙවි. නමුත් ජීවිතයේ ආර්ථික , සමාජික වශයෙන් දියුණුවක් ලැබුවත් නොලද විවාහය කෙරෙහි බෙහෝ දෙනෙකු තැවෙති.විවාහය ප‍්‍රමාදය නිසාම ඉටු වු උසස් අධ්‍යාපනය හෝ උසස් වෘත්තිය මටිටම පිලිබ`දව නොසිතති. උසස් අධයාපනයක් හෝ උසස් වෘත්තිය තත්වයක් ලද ස්ත‍්‍රියක් ස`දහා තරමක් වයස් ගතව විවාහය සිදුවිම ජීවිතයට අඩු පාඩුවක් නොවන බවද අවබෝධ කරගත යුතු කාරණයකි.

විවාහය පිලිබ`ද යමි හෝ ප‍්‍රමාදයක් සිදුවිම මහා විශාල අඩුපාඩුවක් යැයි තම ඇසුරේ සිටිනවුන්ද නොයෙක් ආකාරයෙන් දැන්විමද සිතට අසහනය ගෙන දෙන කාරණයකි. කතාබහ කිරිමට කෙතරමි වැදගත් වු කාරණයන් ඇතත් විවාහය පිලිබ`දව වු ප‍්‍රමාදයම මුලික කරගෙන විවාහය ප‍්‍රමාද වු ඇත්තා පිඩාවට පත් කරනු බොහෝ අවස්ථාවලද දැකගත හැකියි.බොහෝ විට විවාහ වි විවාහය විවිධ අඩුපාඩු ඇති අය මෙසේ විවාහය ප‍්‍රමාද වුවන් ස`දහා ප‍්‍රමාද වු විවාහය ගැන පවසමින් පිඩා කරනු දැක ගත හැකියි.

කෙසේ වෙතත් ඇතැමි ජන්ම පත‍්‍රයන් තුල පමාව විවාහයන් සිදුවිම මෙන්ම විවාහ සිදුනොවීම වැනි කරුනු ද ස`දහාන් වනු ඇත. මෙම තත්වයන් පිලිබ`දව විමසිය යුතුත්තේ එම ජන්ම පත‍්‍ර තුලින්මය.

සත්වැන්න හිමි හා සිකුරු දුර්වල තත්වයක පැවතීම විවාහය ප‍්‍රාමාදය ස`දහා හේතු වන කාරණයකි.සත්වැන්න මත හෝ ලග්නය මත කුජ හා ශනි යෙදිමද විවාහය ප‍්‍රමාද විය හැකි තත්වයකි.කුජ හා රාහු අටවැන්න මත යෙදිම ,හත්වැන්න හිමියා බුධ හෝ කේතුට හිමි වු නැකත් වල යෙදිම , හත අධිපති ,කුජ , සිකුරු දුර්වල වි රවි , ශනි ,ගුරු ආදීන් බලවත් විමත් විවාහය ස`දහා පෙලබවිමට බාධා ඇති කරනු ඇත. මෙවැනි විවාහය පිලිබ`දව යමි ප‍්‍රමාදයක් සිදුවෙතැයි ජන්ම පත‍්‍රයේ සටහන් විම තුලන් නිෙවිදනය වුවත් වෙනත් යමි යමි කරුනු ද මෙම තත්වයන් අභිමවා යමින් විවාහය සිදුවන බවට නිෙවිදනය කරනු ඇත. මෙ නිසා විවාහය ප‍්‍රමාදය පිලිබ`දව මෙවැනි එක් කරුනක් මගින්ම තිරණය කල නොහැක.

ඇතැමි විට මංගල යෝග යෙදෙන කාලයන් තුලදි යෙදෙන සෙනසුරු ඒරාෂ්ඨක හෝ වෙනත් අපලකාරි තත්වයන්ද විවාහය ප‍්‍රමාදය ඇති කරනු ඇත. ඇතැමි විට අවසන් අවස්ථාෙවිදි වෙනස් විමද සෙනසුරු අපලයේ තත්වය අනුව සිදුවනු ඇත. මෙවැනි අවස්ථාවලදි සිදුකල ප‍්‍රථමයෙන් සෙනසුරු අපල ස`දහා සුදසු වත් පිලිවෙත් ආදියෙහි භක්තිමත්ව යෙදෙම මගින් බොහෝ දුරට විවාහය පිලිබ`දව ඇති වන ප‍්‍රමාදය අවම කර ගත හැකි තත්වයක් ඇති වනු ඇත.

තම ජන්ම පත‍්‍රය පරීක්ෂා කරවා එහි ස`දහන්ව ඇති අශුභතාවය ස`දහා සුදසු වත් පිලිවෙත් සිදුකිරිම යහපති. අපලකාරි තත්වය කුමක් වුවත් පොදුෙවි විවාහය ප‍්‍රමාදය ස`දහා පත්තිනි මැනියන්ට බාරයක් විම සුදසු වනු ඇත. ප‍්‍රථමයෙන් බෝධි පුජාවක් පවත් වා පත්තිනි මැනියන්ට පිං අනුමොදනා කර දෙවනුව දේවාලයට ගොස් තම විවාහය ස`දහා ඇති බාධා ඉවත් කරදි යහපත් වු විවාහයක් ස`දහා අවස්ථාව සලසා දෙන ලෙස ඉල්ලමින් භක්තිමත්ව පත්තිනි මැනියන්ට බාර විම යහපති. එසේම විවාහ වන යුවලකට උපකාර කිරිම , මු`එ හ`දින්ම ඔවුන්ට ආශිර්වාද කිරිමද විවාහය ප‍්‍රමාදය අවම කරවන්නකි. සිදුකෙරෙන විවාහ මංගල උත්සව වල අඩුපාඩු සෙවිම , යුවලේ අඩුපාඩු පැවසිම , ඊර්සියා සහතව කටයුතු කිරිම තම විවාහයේ ප‍්‍රමාදයක් ඇත්නමි තව දුරටත් එම ප‍්‍රමාදය ඇති කරවිමට එයම හේතු වනු ඇත.

ජන්ම පත‍්‍රය තුලින්ම තම විවාහය සිදුවන කාලය පිලිබ`දවද නිෙවිදනය ඇති කරනු ඇත.මෙසේ මංගල යෝග යෙදුනත් ඉහත ස`දහන් කරන ලද අපලකාරි තත්වයන් ඇති වුවහොත් මංගල යෝග යෙදෙන කාලවලදි නිසි ප‍්‍රතිපල නොයෙන අවස්ථාවන් ඇති වනු ඇත.එසේ මංගල යෝග යෙදෙන කාලයන් කිහිපයක් පිලිබ`දව පහත දැක්වෙනු ඇත.

හත් වැන්න හිමියා සිටින නවාංශකයට ත‍්‍රිකෝණයෙන් බ‍්‍රහස්පති ගමන් කරන කාලයන් තුලදි අදාල ජන්ම පත‍්‍රහිමියා වෙතට විවාහය සිදුවිමට තරමි මංගල යෝග යෙදෙන තත්වයක් ඇති වනු ඇත.

රාහු ග‍්‍රහයා අශුබ ග‍්‍රහයෙක් වශයෙන් ඔබ සිතා සිටියද රාහුගේ ස්ථානගතවිමි අනුව ජන්මින් වෙත ශුභපල උදාකරදෙන බව අප කලින්ද ස`දහන් කර ඇත්තෙමු. විවාහය සිදුවිමටත් රාහුගේ දශාවන් හෝ අනු දහාවන් යෙදෙන කාලයන් ඇති ෙවි නමි මංගල යෝග යෙදෙන බව ස`දහාන් කල යුතුයි.
සත්වැන්න හිමි වන ග‍්‍රහයා ලග්නය මත යෙදෙන කාලවකවාණුතුලදීම ලග්නාධිපති ග‍්‍රහයා සත්වැන්න මත යෙදෙන කාලයන්ද මංගල යෝග යෙදෙන කාලයන් වනු ඇත. උදාහරණ ලෙස ෙමිෂ ලග්නයේ සත්වැන්න තුලාව ෙවි.තුලාව හිමි වු සිකුරු ෙමිෂ ලග්නය මත යෙදෙන කලයේම ෙමිෂ ලග්නය හිමි වු කුජ සත්වැන්න මත යෙදේ නමි එම ෙමිෂ ලග්න හිමි වෙත මංගල යෝග උදා වන කාලයකි.

සත්වැන්න හිමි ඇති ග‍්‍රහයා රාශි මාරුවෙමින් පැමිණ සත්වැන්න මතම ගමන් කරන කාලය තුලදී මංගල යෝග යෙදෙන කාලයක් වශයෙන් දැක්විය හැකියි.

සත්වැන්න හිමි ග‍්‍රහයාට හිමි වු දශාවන් හෝ අතුරු දශාවන්ද ජන්මියා වෙතට මංගල යෝග යෙදෙන කාලයන් වනු ඇත.
ගුරු හෙවත් බ‍්‍රහස්පති තෙවැන්න , සත්වැන්න , අයස්ථානය ආදි ස්ථානයන් මත ගමන් කරන කාලයන් වලදි අදාල ජන්මියා වෙතට මංගල යෝග උදාවන කාලයන් වශයෙන් හ`දුනා ගැනිමට හැක.

සත්වැන්න අධිපති ග‍්‍රහයා සිටින රාශිය හිමි මෙන්ම නවාංශකය හිමියාද විවාහය පිලිබ`දව නිෙවිදනයන් ඇති කරන්නන් වෙති. මෙම ග‍්‍රහයන්ගේ දහා හෝ අතුරු දශාවන්ද මංගල යෝග ඇති කරනු ඇත.මෙම කාලය තුලදි ජන්මියාගේ සිත තුල පේ‍්‍රමය පිලිබ`දව අදහස් ඇති වනු ඇත.

ජන්ම පත‍්‍රයේ දහනම වන දේර්කාණයට අධිපති ගේ දශා අතුරු දශාවන් මෙන්ම පනස් පස් වන නවාංශකය හිමියෝද ජන්මියාගේ විවාහය පිලිබ`දව වගකිමි ඇති ග‍්‍රහයන් වන බැවින් ඔවුන්ගේ දශාවන් මෙන්ම මැදිහත් විමි පිලිබ`දව සලකා බැලිමෙන් විවාහය සිදුවන කාලය පිලිබ`දව නිෙවිදනයන් ලබා ගත හැකි වනු ඇත.

විවාහය සිදුවන කාලය පිලිබ`දව තිරණය කිරිම ස`දහා ඉහත ස`දහන් කරුනු වලට අමතරව තවත් කරුනු ද ඇත.

කෙසේ හෝ ඉහත කී එක් කරුනක් තුලන්ම විවාහය මෙම කාලයේදි සිදුවන බව තිරිණය කිරිම නිවැරදි නොවන අතර මෙම කරුනු කිහියක්ම එකට සිදුවන කල වලදි විවාහය සිදුවන බව දත යුතුය.

තම විවාහයේ යමි ප‍්‍රමාදයක් ඇති විට ජන්ම පත‍්‍රය ගලපා සුදසු වත් පිලිවෙත් ආදියෙහි යෙදිම මගින් සහනකාරි තත්වයක් උදාකර ගැනිෙමි අවස්ථාව ජන්මියා වෙත හිමි වනු ඇත.

 

මීගොඩ ප‍්‍රභාත් කරුණානායක

Prabhath Karunanayaka Services

Meet Our Astrologers

  name-tag-praba 

Featured Articles