කාර්යාලයට පා තබනාවාත් සම`ග චාමිලි ගෙන් දුරකතන ඇමතුමකි.

හලෝ.. ෙමි.. මල්ලි ආවා.. නේ..
දැන්ද ..

බස් නැවතුෙමි සිටි සකුණි දැක මොටර් රථය නතර කරත්ම රථය හ`දුනාගත් ඈ දුව විත් වාහනයට නැග්ගාය.
තරමක් ආගිය තොරතුරු කතා කරමින් පැමිණියත් ඇයට මා හා දෙඩිමට එතරමි රුචියක් නොමැති බව වැටහුණි.මා අසන දෙයට පිලිතුරු දුන්නද ඇය සිටියේ වෙනත් ලෝකයක බව වැටුහුණි.

ඇයි.. සකුණි.. ඔපීස් එකේ වත්... මෙකක් ..හරි .. ප‍්‍රශ්නයක්ද?

අවසාන කේනදර බැලීමට පැමිණි තැනැත්තා ලෙස පැමිණි ඇය කිසිත් නොදොඩා කේන්දරය සම`ග බුලත් අත මා වෙත පිලිගැන්වා මද සිනාවක් නැගුවාය.
පලාපල බලා ගන්නයි..කියලයි.. ආෙවි.. යැයි කිවාය.


කේන්දර නිරික්ෂනය හා ගණනයට මද ෙවිලාවක් ගතවිය.

නොසන්සුන් මනසකින් යුතුව කාර්යාල කාමරය තුල තනිවිමි. අ`එත් ව්‍යාපෘතිය අපවෙත ලබා ගැනිම ස`දහා මා කරන ඉතාමත් කාලෝචිත වු යෝජනාවට ව්‍යාපෘති අධ්‍යක්ෂකවරයා විරුද්ධ වන්නේ ඇයි දැයි නොතේරේ.
අධ්‍යක්ෂකවරයා සම`ග වු කතාබහ මතකයට නැගේ.

උදැසන ව්‍යයාම ස`දහා කරන ඇවිදිමට අද තිත තබන්නට සිදුවුයේ අද නිඩාඩු දිනයක් බැවින් අසල්වාසින් මා හා කතාවට පැමැණිම නිසාය.අසල් වාසින් සම`ග සමිබන්ධතාවය අවශ්‍ය බැවින් ව්‍යායාමය පිලිබ`දව වු අදහස අත්හැර දැමීමි.

සෙනරත්... සෙනරත්... එන්නකෝ කැ`ද ටිකක් බිලා යන්න... අමල් ගේ කටහඩ ඇසිනි.

Meet Our Astrologers

  name-tag-praba 

Featured Articles