2015-2වසර 2015 දී  ලග්නයට අනුව පොදුෙවි සැමට හිමි වන ශුභ අශුභ පහත ඉදිරිපත්කර ඇති අතර ලග්නය අනුව අශූභ ම`ගහැර ශුභපල හිමි කර ගැනීමට සුදුසු වන ආකරයේ වත් පිලිවෙත් මෙන්ම සුදුසු නොසුදුසු කරුනුද ඉදිරිපත් කෙරේ.උදාහරණ ලෙස ඹබගේ ලග්නය අනුව  ආයෝජනය ස`දහා යමි කාලවකවානු නොසුදුසු විය හැකිය.එම කාලවකවානු තුලදී ආයෝනය ස`දහා ඉදිරිපත් වන්නේ නමි විය යුත්තේ මනා සොයා බැලීමෙන් පසුවමය.මෙි අයුරින් සාමාන්‍ය ජීවිතයේදී යෙදෙන කරුණු පිලිබදවද පහත දැක්ෙවි.

Personalized Year Astrology Report (2015 horoscope)
පෞද්ගලික වර්ෂික වාර්තාව $9.90USD -

OLපහත දැක්වෙන ශුභ ෙවිලාවට පෙර තෙරුවන් නැමද සියලූම දෙවියන්ට පිං අනුමෝදනා කර සියලූම දෙවියන්ගේ දේව ආශිර්වාදයෙන් අධ්‍යාපන කටයුුතු සාර්තකත්වට පත්ෙවිවා.යන්න තිර ලෙස අධිෂ්ඨාන කරගෙන නියමිත  ශුභ් ෙවිලාවට නියමිත ශුභ දිශාව බලා කටයුතු කිරීම යහපති.

සෙනසුරු තම උචිච රාශිය  වන සුමිතුරු සිකුරුට  හිමි වු  තුලා රාශියෙන් නික්මෙමින් නොවැමිබර් තෙවැනි දිනයේ උදයේම අ`ගහරු හිමි තම සතුරු රාශියක් වන  වෘශ්චික රාශිය වෙත පැමිණිම පිලිබ`දව බොහොදෙනෙකු විමසිලිලෙන් පසුවන වග අපවෙත නිති කෙරෙන විමසුම මගින් අවබෝධ ෙවි.

සෙනසුරු  2014 නොවැමිබර් මස  දෙවැනි දින වෘශ්චික රාශියට පැමිණ ඇත්තේ 2011 නොවැමිබර් 18 සිට වසර තුනක පමණ කාලය තම උචිච රාශිය වන තුලාව තුල ගත කිරිමෙන් පසුවය.සාමාන්‍යයෙන් සෙනසුරු රාශියක වසර තුනකට ආසන්නව ගත කරන අතර නැවත වෘශ්චික රාශියෙන් මිදී 2017 ජනවාර 27 දින ධනු රාශියට පැමිණෙන අතර නැවතත් 2017 ජුනි මස 18 දින වෘශ්චිකයටම පැමිණ සු`එ කලක් එහි ගතකර නැවත ධනුවටම 2017 ඹක්තෝමිබර් 26 දින පැමිණෙනු ඇති.ධනු රාශියේ 2020 ජනවාරි 24 දක්වා ගත කරන සෙනසුරු තමාගේම රාශියක් වන මකරය තුල  2022 මැයි පලවෙනදා වන තුරු ගත කරනු ඇති.

Meet Our Astrologers

  name-tag-praba 

Featured Articles