Article image20151117කලාව රසවිදිමට බොහෝ දෙනෙකු රුචියක් දක්වතත් විවිධ අයගේ රුචිකත්වයද යමි යමි ආකාරයට වෙනස් වනු ඇති.එසේම කලා කටයුතු වල යෙදෙන්නෝද විවිධ ආකාරයේ කෘති එලි දක්වති.සමහරුන් කෙරෙහි වෙනමම අනන්‍යතා ඇත.ඒ වටා බැ`දුණ රසිකයන් ද සිටිති.තවකෙක් සතුව දක්ෂතා තිබුණද හෙලි දැක්විමට සුදසු වටපිටාවක් හමු නොවීම මත එම දක්ෂතා ලොවින් සැ`ගව යනු ඇති.අනපේක්ෂිත ආකාරයෙන් කලා ලොවට පිවිස තරු අතර වැජබෙන්නෝද සිටිති.තරුවක් වීමට වෙහෙසව අදහස අත්හරිනෝද වෙනස් වු විවිධ කේෂත‍්‍රයන් කිහිපයක් දක්ෂතා ඇත්තෝද වෙයි.කලාවට පිවිසීමට පැමින ජිවිත අුවුල් වු වන් පිලිබ`දවද නිතර ඇසෙයි.කුමන ආකාරයෙන් හෝ  කලා හැකියාවන් ඇත්තන්ගේ ජන්ම පත‍්‍ර තුල ඒ බව ස`දහන් වෙි.


සංෙවිදීවීම ලහැ`ගිමි පුබුදු කිරීමට ජන්මපත් තුල නිෙවිදනය කෙරෙන ග‍්‍රහ දෙපල සිකුරු හා බුධ ෙවි.බුධ ජන්ම පත‍්‍රය තුල විවිධ කරුනු ස`දහා නිෙවිදනයන් ඉදිරිපත් කරන්නෙකි.විනෝදය ලප‍්‍රබන්ධය ලසංගිතය ලචිත‍්‍ර ලආදිය එයින් කිහිපයකි.සිකුරු බලවත් වු ජන්ම පත‍්‍ර අතැත්තෝ ද ලෞකික දියුණවට වෙත ජන්මයා ගෙන යන අතර සංගිතය ලර`ගපෑමි ලවැයිමිල ආදියටද ජන්මියා යොමු කරනු ඇති.


මෙම බුධ හා සිකුරුගේ එක්වීම ජන්මයා කලාව වෙත රදවා තබා ගනු ඇත.වෙනත් ග‍්‍රහ තත්වයන් යටතේ ජන්මියා වෙනත් වෘත්තියක් වෙත යොමු වුවද හෙතෙම කලාකාමියෙක් බවට පත් කිරීම සමත් ග‍්‍රහ යොග් ජන්ම පත් තුල යෙදෙනු ඇතිි.


ජන්ම පත‍්‍රයක ෙමිෂ ලවෘශ්චික ලවෘෂභ ලතුලා ලකන්‍යා ලමිතුන යන රැුසක බුද සිකුරු වෙයිද ජන්මියා කලාකාමියෙක් විය හැකි බවට එය  නිෙවිදනයක් සපයනු ලබයි.එකමි කුජ ලසිකුරු ා බුධට හිමි වු රාශියක බුධ සිකුරු ආදින් යෙදීමත් කලාකාමියෙකු ෂතු ජන්මපත‍්‍රයක් ඩවට එක් නිෙවිදනයකි.


ජන්ම පත‍්‍රයේ තෙවැන්න ලපස්වැන්න හා නමවැන්න පිලිබ`දව නීරක්ෂණය මගින්ද ජන්මියාගේ සිතුවිලි පිලිබදව යමි අවබෝදයක් හිමි කරගත හැක.තෙවැන්න යනු දැනිම තැන්පත් වන ස්ථානය ෙවි.පස්වැන්න අභ්‍යන්තර හැ`ගිමි දියුණු කරනු ලබන ස්ථානය ෙවි.බාහිර වශයෙන් උසස් හැ`ගිමි ආදියට හේතු වන්නේ ජනමපත‍්‍රයේ නම වැන්නෙවි.මෙම ස්ථානයන් හි පවතින තත්වය විමසිමෙන්ම ජන්මියා තුල යෙදෙන කලාකාමි අදහස් පිලිබ1දව හෙලිවනු ඇත.


එසේම කෙනෙකුගේ ජන්ම පත‍්‍රයේ  සිකුරු හා බුධ වෙතට කුජගේ යහපත් දෘෂ්ටිය  හිමිව ලග්නයේ හෝ  දසවැන්නේ යෙදීම ජන්මයා චිත‍්‍ර ශිල්පය වෙතට හෝ සංගිතය වෙතට නැබුරුවන බවට නිෙවිදනයකි.


සදු ලගුරුල සිකුරු ලබුධ ආදින් ඹවුනොවුන් වෙත දෘෂ්ටි ලබමින්  ජන්මපත‍්‍රයක යෙදීම අදාල ජන්මියා පුවත්පත් ලස`ගරා ආදියෙහි කටයුතු කෙරෙමින් ප‍්‍රසිද්ධ විය හැකි බවට නිෙවිදනයන්් වෙති.


වෘෂභ හෝ තුලා ලග්න හිමියෙකුගේ සිකුරු  දසවැන්නේ  සිටීම චිත‍්‍ර ලඅලංකරණ කටයුතු ලවස්ත‍්‍රභරණ ලසංගීත ආදි කටයුත්තෙන් දියුණු විය හැකි බවට නිෙවිදනයන් වනු ඇත.


රවි හා ස`දු ලලග්නාධිපති ලදසවැන්න අධිපති ආදි ග‍්‍රහයෝ කන්‍යා ලමිතුන ලවෘෂභ ලතුලා යන රාහි වල හො ෂඩිවර්ග තුලදි බුධ හො සිකුරු හිමි වරිගයන්හි වැඩි වශයෙන් යෙදීම අදාල ජප්මය හිමි ඹහු හෝ ඇය කලාකාමි කටයුතු වල නියැලෙන්නෙකු බවට නිෙවිදනයකි.
ගුරුගේ කාරුණික මැදිහත් විම ජන්ම පත‍්‍රය තුල ඉහත කී බුධ සිකුරු මත යෙදිම නොම`ග නොගොස් කටයුතු කරගෙන යාමට ජන්මීනට් ශක්තිය ගෙන දෙන්නකි.එසේම ඹවුන්ගේ නිර්මාණයන්ද ගුණාත්මක බවින් යුක්තව සිදුවන ඇති.


එසේම ජනමියෙකුගේ ජන්ම පත‍්‍රයක දෙවැන්න ලතෙවැන්න අදි ස්ථාන ස`දහා බුධ හො සිකුරුගේ මැදහත් වීමක් සිදුවිම මත ජන්මයා සංගිතය කෙරෙහි දක්ෂතා ඇති අයෙකු බවට පත්වනු ඇති.ගායකයෙකු වීමට නමි ජන්මපත‍්‍රයේ දෙවැන්න ඇසුරෙන් කඩහඩ පිලිබ`දව විමසිය හැකියි.කටහෙඩි පවතින මධුර ස්භාවය තෙවැන්නෙනි.මෙම ස්ථානයන් ඉත කී ආකාරයට බුධ හා සිකුරුගේ නිසි පොෂණ හිමි ජන්මපත් ඇත්තෝ සවන පිනන හඩක් ඇත්තො බවට පත්වෙති.


කෙනෙකුගේ රංගනය පිලිබ`දව තෙවැන්න මතින් නිෙවිදනයක් හිමි කරගත හැකි හැකියි.ෙමි මතට නිසි පොෂණ සපයන රවි බොහෝවිට ජන්මියා තුල රංගන හැකියාවන් පුබුදු කරනු ඇති.තෙවැන්නත් රවි පිලිබ`දවත් විමසිම තුලින් ජන්මයාගේ ඇති හැකියාවන් පිලිබ`දව අවබෝධයක් හිමි කරගත හැකියි.මෙහිදි බුධ ලසිකුරු හා පුරපස ස`දු ආදිහු කලාකරුවාගේ යහපත් මානසික මටිටමක් ඇති කර උසස් රංගනයක් වෙත යොමු කරනු ලබයි.ස`දු දුෂ්‍ය විම මෙන්ම ගුරුගේ කලමනාකාරීත්වයක් නොමැති වු විට කලාකරුවාද තම දක්ෂතා නිසිලෙස ගුණාත්මකව පෙලගස්වා ගැනිෙමි දුෂ්කරතාවයක යෙදෙනු ඇත.එමගින් බිහිවන නිර්මාණ නියම රසයෙන් ලගුණයෙන් යුක්ත නොවනු ඇත.එසේම එවැනි ගණාත්මක බවින් මිදුනු නිර්මාණ සමාජ ගතවීමද එක්තරා ආකරයකට සමාජය දුෂණය වීමක් ලෙස සැලකිය හැකියි.මෙය එක්තරා අයුරින් පාපකර්මයක් ලෙස හැදින්විය හැකියි.රසායනික ද්‍රව්‍ය යෙද කෘතිම ඉදවනු ලබන පලතුරක් රසයත් ස්බාවිකව ඉදිනු පලත.ුරෙ රසයත් අතර වෙනස්බව මෙයට උදාහරණයකි.


ලිවීෙමි හැකියාව ඇතත් විවිධ ආකාරයෙන් ස`දු දුෂණයට ලක්වු විට ඹහු හෝ ඇය ගේ කෘතින් කෙරෙන් සමාජයට නොගැලපෙන කරුණු සමාජගත වීම නිසා සමාජ පරිහානියට හේතුවක්ද වන අවසථා යෙදේ.තවදුටත් විමසිෙමිදි මුදල් ම මුලික කොටගෙන පහත් වු රුචියට මුල්තැන දෙමින් බිහිකෙරෙන නිරිමාණයන් මගින් සිදුකෙරෙන්නේද මෙම සාමාජ විරොධි කටයුත්තමය.එක් ආකාරයකට මත් ද්‍රව්‍ය විකුණා කෙරෙන සමාජ හානියට මෙයද සමාන කල හැකිය.මුලික වශයෙන් නමවැන්න තුල පවතින යමි දුර්වලතාවයන්ලනමවැන්න අධිපතිගේ දුබලතා\ල මෙන්ම ගුරු නිසිපරිදි ජන්මපත‍්‍රයේ සටහන් නොවීම ලඅයස්ථානය මත අයහපත් ග‍්‍රහයන් යෙදීම් ඉහත කී ආකායෙන්ම දුෂිත ස`දු ආදින් මෙවැනි නිර්මාණ කරුවන්ගේ ජන්ම පත‍්‍රතුල දැකිය හැකියි.


කෙසේ හෝ කුමන ආකාරයෙන් හෝ කුමණ මටිටමින් කලාවට සම්බන්ධ වී ඹහු හෝ ඇය වෘත්තිය මටිටමින් සමාජයට පැමිනෙන්නෙදැයි විමසුම කල යුත්තේ ජන්ම පත‍්‍රයේ දසවැන්න තුලිනි.මෙහදි කෙන්ද්‍රය දසවැන්න අධිපති සිටින ස්ථානය නවාංශකය හා වෙනත් කරුණු ඇසුරෙන් ෙමි පිලිබ`දව විමසා බලනු ලැබෙයි.මෙහිදි දසවැන්න අධිපති මත යෙදෙන වෙනත් ග‍්‍රහයන්ගේ දෘෂ්ටි පිලිබ`දවද අමතක කලයුතු නැත.


එසෙම ඇය හො ඹහු එකි කලාහැකියාවන් තුලින් යමි ආර්ථික සමුර්ධමත් බවක් තම ජීවිතය වෙත ලබා ගන්නේද පිලිබ`දව ජන්ම පත‍්‍රයේ අයස්ථානය හෙවත් එකොලොස්වැනන ඇසුරෙන් නිෙවිදනය වනු ඇත.ෙමි ස`දහා පස්වැන්න ලනමවැන්නලදෙවැන්නද විමසිය යුතුයි.


දක්ෂතා යෙදෙතත් ප‍්‍රසිද්ධිය හිමි නොවු කලාකරවොද වෙති.ඹවුන්ගේ ජන්ම පත‍්‍රයන්හි සෙනසුරු ලසිවි වැන්නලදසවැන්නලඅයස්ථානය මෙන්ම  රවි හා ලග්නාධිපති යන ග‍්‍රහයන්ගේ යමි දුර්වලතිවයන් මෙයට බලපෑමි ඇති කල හැකියි.එසේම ජීවිතයේ උදාවන දශාද යමි පුඹාණයකට මෙයට වගකියනු ඇති.එසේම යහපත් යෝග ජන්ම පත‍්‍රයේ යෙදමද ප‍්‍රසිද්ධියට හේතු වනු ඇති.


කලා ලොවට පිවිස නිසි ම`ග නොදන අතරමං වන්නෝ පිලිබ`දවදද මුලින් සාකචිවාට ලක්වුන අතර එම අයගේ ලග්නාධිපති ලගුරු ආදින්ගේ මැදිහත් නොවිම හෝ දුර්වලතාවයන් මෙම තතවයන් කෙරෙහි බලපෑමි ඇති කල හැකි අතර රාහු හා සිකුරුද ජන්මීන් වෙතට මෙම නිසි ම`ග අදුරු කරන්නෝ වෙති.උදාවන දශාවන්ද මෙම තත්වයන් වෙතට බලපෑමි ඇති කරන ලබයි.


එසේම ජන්ම පත‍්‍රයේ කලා හැකියාවන් ඉහත ආකරයට යෙදුනත් වෙනත් වෘත්තියන් කෙරෙහි යොමුවන්නද ඇති .එවැන්නන්ගේ ජන්ම පත‍්‍ර තුල වඩාත්ම බලවත්ව ඇත්තේ එකී වෘත්තියට සම්බන්ධ වු ග‍්‍රහ යෝග විය හැකියි.එසේ නොමැති නමි උදාවු ග‍්‍රහ දශාවන්ද මෙම තත්වය ඇති කරනු ලබයි.මෙවැනි අයගේ එකී වෘත්තිය මගින් කලාවද කලාව නිසා එම වෘත්තියන්ද පෝෂනය වනු දැකිය හැකියි.


කලාවට පිවිස එයට සේවය කර කලාව පෝෂණය කර මියගියත් දිගු කලක් රසිකයින් අතර සිටින කලාකාරුවන්ගේ ජන්ම පත‍්‍රතුල ග‍්‍රහයො නිසි අගයක් සහිතව නිසිලෙස පිහිටා ඇති බව ජන්ම ලත‍්‍ර විමසිමෙන් අප දැක ඇත.

 

මීගොඩ ප‍්‍රභාත් කරුණානායක

Prabhath Karunanayaka Services

Meet Our Astrologers

  name-tag-praba 

Featured Articles