Article image2015 09 13පසුගිය සතියේ  රාහු යනු සත්‍ය වශයෙන්ම ග‍්‍රහයෙකු නොවන වගත් රාහු යනු ගණිතමය ලක්ෂයක් බවත් බහුලව භාවිතා විංශෝත්තරී දශා ක‍්‍රමය අනුව රාහුට වසර 18 ක කාලයක් හිමි වන බව සහ තව කරුණු කිහිපයක් පිලිබ`දවස`දහන් විය.


රාහුට ජන්ම පත‍්‍රයක තෙවැන්නලසයවැන්න ලදස වැන්න මෙන්ම එකොලොස්වැන්න ආදි ස්ථානයක් යහපත්ි.් මෙකී ස්ථානයන් තුලදී රාහු ලද ශුභදායක පෝෂණයට අනුරූප ව අදාල ජන්මපත් හිමියාට ශුභපල හිමි කර දිමක් පිලිබ`දව නිෙවිදන ජන්මපත‍්‍රයේ සටහන් ෙවි.

ජන්ම පත‍්‍ර තුල තෙවැන්නලසය වැන්නලඑකොලොස්වැන්න තුල රාහු යෙදුන විට ජන්මියා තුල යෙදෙන ප‍්‍රිතිපල පිලිබ``දව භාව ප‍්‍රකාශය තුල සටහන් වන්නේ ෙමි අයුරිනි.

යදා සිංහීපුත්‍රෙ භවති සහජෙ ජනමසමයෙ
ජගනෛමත‍්‍රී නිත්‍යං ප‍්‍රවරමයි භාග්‍යං ප‍්‍රභවති
මහාලස්‍යං පුංසාමුපකෘතිවිධානෙන කිමිති
ප‍්‍රතාපප‍්‍රාබල්‍යාදවිෂමයමරෙ සිංහසමතා

කෙනෙකු උපදින මොහොතවන විට තෙවැන්න තුල රාහු යෙදී ඇත්නමි නිතරම සමාජ ඇසුරක් ඇසුරක් මිත‍්‍රත්වයක් හිමියෙකි.වාසනාවක් ඇත්තෙකි.නමුත් පරෝපකාර සේවාවන් ස`දහා තරමක අලස බවින් පෙලෙන්නෙකි.මහත් වු සංග‍්‍රාමයකදී ඹහු සතු බලය ශක්කිය සිංහයෙකුට සමාන ෙවි.

යදා සිංහීපුත්‍රෙ ගතවති ජනුඃ ශත‍්‍රැභවනං
ප‍්‍රතාපාග්නො නිත්‍යං ජවලති රිපුවෘන්දං ජනිවතාමි
බලං ඥනං චිත්තං ප‍්‍රභවති තදාධිනමධිකං
පිතෘවීර්්‍යාදෙර්මාතුඃ සහජගණතඃ කිං සුඛමපි

රාහු ජන්මපත‍්‍රයේ සයවැන්නට යෙදෙන මොහොතක උපත හිමි වු කල ජන්මියා සතු තේජස නැමැති ගින්නෙහි සතුරන් දැවෙයි.කාය ශක්තිය මෙන්ම ඹහු හෝ ඇය සතු ඥාණ ශක්තිය මෙහෙයවා කරන කටයුත්තෙන් ධනය හිමියි.මවගේ සහෝදරයන් වෙතින්ද  පියාගේ සහෝදරයන් වෙතින්ද වෙතින් සහය තරමක් අඩුවිය හැකියි.

අගෞ ලාභකස්ථානං ජන්ෂි භවිනාං මිලෙක්ෂකුලතඃ
සදා චිත්තප‍්‍රාප්තිශ්චතුර ජනමෛත‍්‍රී ච පරමා
සුතානාමුත්පත්තිඃ සපදි පරචිත්තාපහරණෙ
මතිශ්චණ්ඩොග විඃ ප‍්‍රභවති ගතිඃ කිඩිකරගෙණෙඃ

කෙනෙකුගේ උපන් මොහොත වන විට අයස්ථානයේ ( එකොලොස්වැන්න* මත රාහු යෙදුනු කල මිලේචිජ මිනිසුන්ගේ පවුල් වලින් සියලූ කල්හි ධන ලාභය ඇති කෙරේ.අති දක්ෂ මිනිසුන් හා මිත‍්‍ර ඇසුර හිමිෙවි.ඉක්මන් දරු උපත් යෙදේ.අන්සතු වස්තුව පිලිබ`දව ලෝභය ලඅහංකාරයදලසේවක සමූහයා සම`ග ගමන්ද යෙදෙනු ඇති.

මෙහි දක්වා ඇති කරුණු රාහු යෙෙදී ඇති රාශිය  ( ෙමිෂ ලවෘෂභ ආදි වශයෙන්* හා රාහු වෙතට යෙදන දෘෂ්ටිලරාහු සම`ග එම ස්ථානයේ යෙදන වෙනත් ග‍්‍රයන් නිසාද යමි වෙනස් වීමි ඇති විය හැකියි.

රාහු අ`ගහරු සම`ගම ජන්ම පත‍්‍රයේ එකම  රාශිගතවීම තුල ජන්මියා වෙතට   ශුභපල හා අශුභපල යන ද්ත්වයම විදීමට සිදුවන අවස්ථා සැලසිය හැකියි.කිසිම ශුභ ග‍්‍රහයෙකකුගේ දෘෂ්ටියකට මෙම දෙදෙනා මුණ නොගැසිම මත දෙදෙනාට හිමි වු දශා අන්තර් දශා ලත් කල්හි ජන්මීන් වෙතට යමි අයහපත් වෙත මුහුණ දිමටද සිදුවිය හැකියි.

රාහු මෙන්ම කුජ ද 3 -6 -10 -11 යන උපචය ස්ථානයන් දෙකම ගැලපේ.මෙම ස්ථානයන්හි හී යෙදෙන මෙම ග‍්‍රහ දෙපල ජන්මින් වෙතට ලෞකික දියුණුව ස`දහා ශුභපල ඉදිරිපත් කිරිමට සමත් ෙවි.දෙදෙනා යහපත් අයුරින් මෙ ආකාරයට ජන්ම පත‍්‍රයේ යෙදීම හදිසි ධන ලාභ කෙරෙහි යොමු වීමක් පිලිබ`දව නිෙවිදනයන් ඇති කරනු ඇති.මෙවැැනි අයගේ කටයුතු ෙවිගවත්යලතියුණුය.මුදල් තාග්‍යයන් හිමි වන ක‍්‍රිඩා ආදියෙන් ප‍්‍රතිපල හිමි කර දෙනු ලබයි.මෙහිදි ජන්ම පත‍්‍රයේ කුජට හිමි වන ස්ථානාධිපතීත්වය මතද ප‍්‍රතිපල තීරණය කල හැකියි.උදාහරණ ලෙස කුජ ජන්ම පත‍්‍රයේ සිවි වැන්න අධිපතියා නමි තම ගේ දොර ලනිවාස ලඉඩකඩමි ලවැනි වස්තූන් හරහා දියුණුවක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි.සය වැන්නේ යෙදීම සේවක සහය හිමි වීම්සේවකයන්ගේ නිසි ප‍්‍රයෝජනයන් හිමි කර ගැනිම්ලසතුරු කරදර බාධක ඉවත් වීම ලපරිපාලනය ආදි කටයුතු නිසි ලෙස ඉටු වීම මත රැුකියා ව්‍යාපාර ආදියෙහි දියුණුවක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි.ස්ථාන අදිපති බව යෙදුනු ස්ථානය ලැබු දෘස්ටි ආදි වශයෙන් ප‍්‍රතිපල තීරණය කල යුතුයි.

පසුගිය ලිපියේද ස`දහ්න කෙරෙනු පරිදි රාහු - ගුරු සංයෝගයද ලෞකික දියුණුව කෙරෙහි ශුභපල ප‍්‍රධනය කරන්නකි.ගුරු ප‍්‍රඥාකාරක ග‍්‍රහයෙකි.සංවිධානයට ප‍්‍රධානත්වයට සුදසුස්සෙකි .මෙවැනි ගුරු සම`ග කටය්තු ෙවිගවත්ව ඉටු කෙරෙන ලකාර්ය සුර රාහු සමිබන්ධ වීම ජන්මියා කෙරෙහිද එම ගුණ දෙකම පිහිටිය හැකි බවට නිෙවිදනයකි.වෙන්ව ගත් කල කටයුතු නිසි පාලනයයකින් තොරව  ෙවිගවත්ව ඉටු විම සුදසු නොවනද ගුරුගේ මනා පාලනය ඇසුරෙන් කටයුතු ඉටු වීමට ගුණාත්මත බවක් ලබා දීමට හේතු වෙයි.රාහුගේ මැදිහත් වීම ෙවිගය ලබා දෙයි.නමුත් මෙම තත්වය පිගිබ`දව නිසි නිගමනයකට පත්විය හැක්කේ අදාල ජන්ම පත‍්‍රය තුලද ගුරුට හිමි වු යහපත් හෝ අයහපත් බව මතයි.දුර්වල හා පීඩාවට පත් ගුරු තුලින් ඹහුගේ නිසි කලමනාකාරීතව්ය රාහු මතට හිමි නොවීම මත කටයුතු අවුල් සහගත තත්වයක යෙදීමට ඉඩ ඇත.

අශුභ වශයෙන් සැලකෙන සෙනසුරු තවත් අශුභ ග‍්‍රහයෙකු යැයි පැවසෙන රාහු සම`ග සමිබන්ධ වීම ද ජන්මපත‍්‍රයේ යෙදුන ආකාරය අනුව ජන්මියා වෙතට පලදායක බවක් එක් කරනු ඇති.ශනි හෙවත් සෙනසුරු සතු ඉවසීම ල අත්නොහැරීම ලදුක් සහිත බව ඉවසීම ලකැපවීම ආදි කරුනු හා රාහුගේ දක්ෂතා එක්වීමද යහපති.ඉහත ස`දහන් කල පරිදම මෙම තත්වයන් හි යහපත හා අයහපත පිලිබ`දව නිසි තීරණය ලද හැක්කේ ආදාල ජන්ම පත‍්‍රය තුලින්ය.කෙසේ හෝ මෙම රාහු - සෙනසුරු සමිබන්ධය මත දිවිය ජයගත්තෝ වෙති.

රවි රාහු ද එක්තරා ආකාරයට ජන්මියා කෙරෙහි බලවත් බවක් හිමි කරදෙන පිහිටීමකි.ප‍්‍රසිද්ධියක් හිමි වනු ඇත.සිකුරු  රාහු ලස`දු රාහු ආදිවශයෙන් රාහු සම`ග සමිබන්ධ වන ග‍්‍රහයාගේ ජන්ම පත‍්‍රය තුල හිමි කරගන්නා ශුභ තත්වය දියුණ කර දිමට යහපත් ලෙස ජන්ම පත‍්‍ර ගත රාහු  යහපති.නමුත් සිකුරු රාහු හො ස`දු රාහු ජන්ම පත‍්‍රය තුල යෙදෙන්නෝ තම කටයුතු ලතීරණ ආදියි කෙරෙහි තරමක් මධ්‍යස්ධව ඉක්මන් නොවී කටයුතු කිරිම වඩාත් සුදුසු වනු ඇත.

රාහු වෙනුවෙන් යෙදෙන වත් පිලිවෙත් පහත දැක්ෙවි.
ගෝෙමිද රත්නං ච තුරංගමශ්ව
සුනීලචෛලානි ච කමිබලශ්ව
තිලාශ්ව තෛලං ඛලූ ලොහමිශ‍්‍රං
ස්වභර්නාවෙ දානමිදං වදන්ති

ගෝමේද මැණික් ලඅසුන් ලනීල වර්ණ වස්ත‍්‍ර ලපලස් ලතල තෙල් ලපස්ලෝ යන ද්‍රව්‍ය රාහු විෂයෙහි දන් දිම සදුසුයි.

සලොධ‍්‍ර ගර්භෙණ මදෙභදානෛ රණෙර්ාංබුදශ‍්‍රීඑලපර්ණ වෙරේණඃ
හරෙදභදං විෂමාගුජාතං ශරීරීණාමාප්ලවනං සදුවෛර්ඃ

දුෂ්ට වු රාහුගේ අපල කාරීත්වයේ බලපෑමි දුරුවිම පිණිස ඉරිෙවිරියලකලා`දුරුලබෙලි කොලලරත් ස`දුන් යන ෙමිවා සහිත වු ලොත් සුඹූලූල කස්තුරිල ගජමදලඊතණ යන ඖෂධ ජලයෙන් ස්නානය සුදුසුයි.

නැතහොත්
 ලොත් සුබුලූ ලසුව`ද කොටිටන්ලබැබිල ලපුවගු ලකලා`දුරු ලඅබ ලදේවදාර්ල කසා කටුපිල යන ඹෟෂධ ස්නානයද යහපති.

රාහු අපල ස`දහා විෂ්නු දෙවියන්ටත් ගමිභාර දෙවියන්ටත් පිං අන්මෝදනා පවත්වා පිහිට ප‍්‍රාර්තනා කරන්න.
වැටකේ මල් ලනිල්මල් ලනිල් කොඩි බෝධියකට පුජා කරන්න.

එල`ගිතෙල් ලපස්තෙල් සම`ග ලෝහයෙන් තතනු ලබන පහන් 18 දැල්වීම.

විෂ්ණු කතරගම දෙවියන් ගෙන් අපල දුරුකැර දෙන ලෙස ඉල්ලා සෙත් කවි කියවීම.

චන්ද්‍ර පිරිතලසුර්ය පිරිතලක`ද පිරිත කියවීම හෝ ශ‍්‍රවණය කිරීම සුදසුයි.

නිවසේ නිරත දිග දිශාවේ වැටකේ පැලයක් සිටුවා  එම පැලයට නිස ිපෝෂනය ලබා දීම.ස්පර්ශ කිරිම

පහත ස්ත්‍රෝතය ආගමික වතාවත් අදායෙන් පසුව තෙවරක් කියවීම යහපති.
අර්ධකායං මහාවීර්ය්‍යං  - චන්ද්‍රාදිත්‍ය විමර්දනමි
සිංගිකාර්භ සංභූතං තං – රාහුං ප‍්‍රණමාම්‍යහමි.

 

මීගොඩ ප‍්‍රභාත් කරුණානායක

Prabhath Karunanayaka Services

Meet Our Astrologers

  name-tag-praba 

Featured Articles