Article image20150906රාහු යනු ස්කන්ධයක් සහිත ග‍්‍රහයෙකු නොවෙි.රාහු යනුවෙන් හැදින්වෙන්නේ සත්‍ය වශයෙන්ම ගණිතමය ලක්ෂයකි.නමුත් පලාපල තීරණයේදි රාහු පිලිබදවද විශේෂ සොයා බලීමක් කරණු ලබයි.රාහුට හිමි කර දී ඇති නැකත් වන්නේ අද ලසා ලසියාවස නැකත් ෙවි.විංශෝත්තරී දශා ක‍්‍රමය අනුව රාහුට ජන්මියෙකුගේ ජීවිත කාලයෙන් වසර 18 ක් හිමි වනු ඇති.නමුත් උපත හිමි ව ඇත්තේ ඉහත කී අද ලසාලසියාවස නැකතකින් නමි උපත සිදුවන විට නැකතේ ගෙවුන ප‍්‍රමාණය අනුව වසර 18 න් යමි කොටසක් පමණක් ජන්මියාට හිමි වනු ඇත.සෙසු ග‍්‍රහයන් ගමන් ගන්නා දිශවට විරුද්ධ දිශාවට රාහුගේ ගමන් යෙදේ.උදාහරණ ලෙස රාශි චක‍්‍රයේ පිලිවෙල ෙමිෂ ලවෘෂභ ආදි වශයෙන් මීන දක්වා වන  අතර ග‍්‍රහයෙකු වක‍්‍ර නොවන ගමනේදි ෙමිෂ රාශියෙන් පසුව ගමන් කරනු ලබන්න් වෘෂභ රාශියට වුවත් රාහු ෙමිෂ රාශියෙන් පසුව ගමන් කරණු ලබන්නේ මීන රාශිය මතට ෙවි.මෙි අයුරින් රාහුගේ ගමන සෙසු ග‍්‍රහයන්ගේ ගමනට විරුද්ධ දිශාවට වෙි.ජන්ම පත‍්‍රයේ කේතුට අංශක 180 කිින් රාහු  රා  යන අක්ෂරයෙන් සටහන් ව ඇති.එනමි කේතු සිට ස්ථානයේ සිට සත්වැන්නට යෙදෙන තැන යෙදෙන්නේ රාහුයි.


රාහු ස්වරූපය දක්වා ඇත්තේ නයි පෙනයක් සහිත හිසක් ඇති අත් පා දිග පුද්ගලයෙකු ලෙසය.ගමන ෙවිගවත් අසෙකු පිටයි.උස සිහින් සිරුරැුති වෙිගවත් අසෙකු පිට දුවිලි නංවා ගමනේ යෙදෙන තරුණයෙකු සිහියට නගා ගන්න.මෙම රූපය මතින්ම රාහුගේ කටයුතු පිලිබ`දව අදහසක් සිත තුල ඇති වනු ඇත.ෙවිගවත් අසෙකු පිට යෙදෙන්නාගේ කටයුතුද ෙවිගවත්ය.නාග හිස පිලිබ`දවද සිතුවිලි ගොඩනගා ගත යුතුයි.රාහු  ජන්මියා මතටල විෂට යොමු කිරීමක් ඇති කරනු ලබයි.විෂ සහිත සර්පයන්ගෙන් විපත් සිදුකිරිම ආදියද රාහුට හිමිවන කරණු ෙවි.


රාහුගේ ස්වරූපය හොද හො නරක දෙය කුමක් වුවත එහි ෙවිගවත් බව වැඩි කිරිමක් ලෙස දැක්විය හැකියි.යහපත් වු ග‍්‍රහයෙකුගේ විශේෂයෙන් ගුරු වැනි ග‍්‍රහයෙකුගේ ඇසුර ලද රාහු ජන්මියා යහපතට දියුණුවට ගෙන යාමට කටයුතු කරයි.මෙම තත්වය ගුරු හා සංයෝග වීම ල යෝග වීම මෙන්ම දෘෂ්ටිය මතද සිදුවිය හැකියි.ඥාන යෝග හො ඥාන කාරක ග‍්‍රහ ඇසුරට යෙදුන රාහු අධයාපන කටයුතු වඩාත් කාර්ය්‍යෂම පවත්වාගෙන යන ජන්මින් ඇති කරනු ඇති.


රාහුට ජන්ම පත‍්‍රයක තෙවැන්නලහය වැන්නලදසවැන්න ආදි ස්ථානයන් යහපත් ස්ථාන ලෙස හැදින්විය හැකියි.අයස්ථානයද රාහුට අයෝග්‍ය නොෙවි.කෙසේ හො ලෞකික ද්යුණුවට රාහුගෙන්ද සහයෝගයක් හිමි කරගත හැක්කේ එකි දියුණුවට මං සලසා හැකි ස්ථානයක රාහු උපන් මොහොත වන සිටි නමි පමණි.සහය ලබෙන අයුරින් ජන්ම පත තුල රාහු යෙදී ඇත්නමි ජන්මියා දක්ෂයෙකි.කඩිසර බවක් ඇතිෙවි.ෙවිගවත් බවක් ඇතිෙවි.ධනය හිමි කර ගැනිමටද රාහුගේ  බලවත් බව උපකාර වනු ඇත.


සාමාන්‍යයෙන් කිසිම ග‍්‍රහයෙකුගේ ඇසුරක් නොමැතිව ( දෘෂ්ටි ලයෝග * හුදකලාව දුර්වල වු රාහු එකී ස්ථානයට ආදලව යෙදෙන කටයුතු කෙරෙහි අශුභතාවන් ඇති කරනු ලබනු ඇති.


යම් ආකාරයකින් උපන් මොහොතේදි දුර්වල යෙෙදී ඇති රාහු දශාවන් තුලදි මානසික වශයෙන් පීඩාවන් ලවැරදි තීරණ ආදියට යොමු වීමි ලමත් ද්‍රව්‍ය ආදියට ලැදී වීමිලනීති ප‍්‍රශ්න ආදියට යොමුවීමි ලවස විස ලඅනතුරු ආදිය යෙදිය හැකියි.එසේම යහපත් වු රාහු සහිත ජන්ම පත් හිමි ජන්මීනට රාහු ගේ තත්වය අන්ව තම දශාෙවිදි ශුභපලද හිමි වනු ඇති බව අවබෝධ කර ගත යුතුයි.


වෙනත් ග‍්‍රහ ඇසුරු පිලිබදව අවධානයෙන් තොරව රාහු ජන්ම පත‍්‍රයක යෙදෙන ස්ථානය ඇසුරෙන් ජන්මින්ි කෙරෙහි පහල දක්වෙන කරුණු ඉස්මතු විය හැකියි.


උපන් අවස්ථාවේ ලග්නය මත රාහු සටහන් වී ඇති ජන්මීන් තුල තරමක කලපල කාරි ස්වරූපයක් ඇති ෙවිි.කාර්යසුුර්ත්වයක් යෙදෙනු ඇත.ප‍්‍රබෝධමත් මනස කටයුතු ඉල්ලා සිටියි.ඉක්මන් දියුණුවද ඇති කරන පිහිටීමකි.චෘෂභ හා මිතුන රාශි තුල රාහු යහපත් වනු ඇත.කන්‍යාවද රාහුට අයහපත් නැත.රාහු ලග්නය මත දුර්වලත්වයට පත්විම මානසික වශයෙන් අවුල් සහගත තත්වයක් ඇති කල හැකියි.අන්ර්ථකාරි ගමන් හා කටයුතු අනවශ්‍ය කඩිසරබව මත කටයුතු අවුල් කර ගැනිම ආදිය ඇති විය හැකියි.ඉක්මන් දුරදිග නොබලා ගන්නා තිරණ නිසා පසු කාලීනව පීඩාවට ලඅපහසුතාවයන්ට ලක්වනු ඇති.


දෙවැන්න හෙවත් ධනස්ථානය මතදී රාහු ධනය ඉතිරි කර ගැනිමට බාධා ඇති කල හැකියි.තමාගේ තත්වය නිතර වෙනස් කිරිමිලස්ථිරත්වයේ මද බව ලකතාබහ කිරිම සෙසු අයගේ සිත් නොගැනිම ආදිය ඇතිවිය හැකියි.


තෙවැන්න ඉහතද ස`දහන් වු පරිදි රාහුට යහපති.ජන්මියා සුරයෙක් බවට පත් කරයි.ෂතුරු කරදර ඉවත් කරයි.නිතර ගමක් බිමන් ආදියෙහි යෙදෙන කාර්ය බහුල අයෙක් ෙවි.මෙම ස්ථානයේ රාහු බලවත් වීම ජන්මියා දියුනුවට පත්වන බවට නිෙවිදනයක් ෙවි.
සිව්වැන්න වෙත යෙදුන රාහු ජන්මියාගේ දියුණව පිණිස උපන් ප‍්‍රදේශයෙන් පිට යහපත් වන බවට නිෙවිදනයක් ලබා දෙනු ඇත.තම දේපොල පිලිබ`දව යමි ගැටලූද යෙදිය හැකියි.ගේ දොර ආදිය කටයුතු නිසිලෙස ඉටු නොවන බවක් පෙනෙනු ඇත.ඥාතීන් සම`ග යමි ගැලුකාරී තත්වයන් යෙදිය හැකියි.


බලවත්ව හා යහපත්ව පස්වැන්න මත යෙදුනු රාහු අධ්‍යාපනයට යහපත් බවක් ගෙන දෙනු ඇත.අධ්‍යාපනයෙන් ප‍්‍රතිපල හිමි කරදෙනු ඇත.දුර්වල වීම එහි විරුද්ධ ප‍්‍රතිපල ස`දහා යොමු කරවනු ඇති.දරුවන් කෙරෙහිිද යමි අශුභතා යෙදෙන බවටද මෙය නිිෙවිදනයකි.


සයට රාහු යහපත්.සේවකයන් පාලනයට ලරැුකියා දියුනුවීම්ල සතුරු කරදර බාධක ඉවත් කිරීමි ආදියටත් ප‍්‍රතිපල ගෙනෙන අතර ජන්මියා කාර්යසුර බුද්ධිමතෙක් බවට පත්කරනු ඇත.


හතේ යෙදෙන රාහු බල දුබල අනුව කටයුතු වල යහපත අයහපත් ල`ගාකරදෙනු ඇත.සාමාජීය කටයුතු ස`දහා ඉදිරිපත් වෙතත් ඉන් තමාට පෙරලා ප‍්‍රශංශා හිමි විම අල්ප වනු ඇත.


අටවැන්න මත යෙදෙන රාහු මානසික වශයෙන් පීඩනයක් ජන්මීන් වෙත ඇති කරනු ඇති.නීතිමය ගැටලූ යෙදිය හැකියි.වංචා සහගත කටයුතු ස`දහා ඉදිරිපත් විය හැකියි.සිතුවිලද තරමක චංචල බවින් යුතු ෙවි.විදෙස් ගමන් යෙදිය හැකියි.


නමවන්න තුලදි රාහු තුලින්ද යමි යහපත් බවක් බලාපොරොත්තු විය හැකියි.විදේශ සංචාර  ආදියට ඉඩ යෙදේ.


දහය රාහුට යහපත් තැනකි.වෙනත් කෙනෙකු යටතේ කටයුතු කිරිෙමි අපහසුතා යෙදේ.කටයුතු කලද දිර්ඝ කාලීනව නොෙවි.ෙවිගවත් දියණුවක් පිලිබ`දව නිෙවිදනයකි.ජන්මයා තුලද කාර්යසුර්යත්වයක් දක්නට ඇත.තමාගේම කටයුතු ආදියෙන් දියුණුවක් හිමි කරගත හැකියි.


අයස්ථානය හෙවත් එකොලොස්වැන්නද රාහුට යහපත් බවද ඉහතද සටහන් විය.රාහුගේ දශාවක් හිමි කල ජන්මියාට ලෞකික වශයෙන් දියුණුව හිමි කෙරෙන කාලයක් උදාකරනු ඇත.ආදායමි තත්වය උසස් කෙරෙනු ඇත.නමුත් මෙම කාලය තුලදි හිමි වන ආදායමි ඉතාමත් ධාර්මික වීම මත එහි ස්ථිරත්වය රැුදෙනු ඇත.


වැයස්ථානය හෙවත් දොලොස්වැන්න විදේශ ගත වීමි යෙදිය හැකියි.ණය වීම ආදිය කල යුත්තේ පාලනයක් හා සැලසුමක් සහිතවමය.මුදල් යොදවා කෙරෙන ක‍්‍රිඩා දියට යොමු විය හැකියි.නොයෙක් වියදමි යෙදිය හැකියි.පිට ප‍්‍රදේශ වල ඇවිදීම පි‍්‍රය වනු ඇත.


මෙි අනුව රාහු ජන්මපත‍්‍රය තුල යෙදෙන ආකාරය අනුව ජන්මියා වෙතට උදාවන ශුභ අශුභ පිලිබ`දව නිවෙිදනයන් ලද හැකියි.රාහු යැයි කියු පමණින් හෝ රාහු දශාවක් හිමි වෙතැයි පැවසු සැනින් කලබල නොවී ජන්මපත‍්‍රය පරීක්ෂා කරවා හිමි වන්නේ ශුභද අශූභ ද යන්න පිලිබ`දව තීරණය කර සුදසු වත් පිලිවෙත් ආදියෙහි යෙදීම වඩාත්ම යෝග්‍ය වෙි.


ලබන සතියේි  රාහු පලිබ`දව තවත් තොරතුරු සම`ග රාහු අපල ස`දහා ත් රාහුගෙන් ශුභපල උදාකර ගනීම ස`දහාත් සුදසු වත් පිලිවෙත් පිහිට පැතිය යුතු දෙවි දෙවතාවන් පිලබ`දව සටහනක් පල වනු ඇත.

 

මීගොඩ ප‍්‍රභාත් කරුණානායක

Prabhath Karunanayaka Services

rdyq hkq ialkaOhla iys; .%yfhl= fkdfjs'rdyq hkqfjka yeÈkafjkafka i;H jYfhkau .Ks;uh ,laIhls'kuq;a m,dm, ;SrKfhaÈ rdyq ms,snojo úfYaI fidhd n,Sula lrKq ,nhs'rdyqg ysñ lr § we;s kel;a jkafka wo ,id ,ishdji kel;a fú'úxfYda;a;Í oYd l%uh wkqj rdyqg ckausfhl=f.a Ôú; ld,fhka jir 18 la ysñ jkq we;s'kuq;a Wm; ysñ j we;af;a by; lS wo ,id,ishdji kel;lska kñ Wm; isÿjk úg kelf;a f.jqk m%udKh wkqj jir 18 ka hñ fldgila muKla ckañhdg ysñ jkq we;'fiiq .%yhka .uka .kakd ÈYjg úreoaO ÈYdjg rdyqf.a .uka fhfoa'WodyrK f,i rdYs pl%fha ms,sfj, fñI ,jDIN wdÈ jYfhka ók olajd jk  w;r .%yfhl= jl% fkdjk .ufkaÈ fñI rdYsfhka miqj .uka lrkq ,nkaka jDIN rdYshg jqj;a rdyq fñI rdYsfhka miqj .uka lrKq ,nkafka ók rdYsh u;g fú'fus whqrska rdyqf.a .uk fiiq .%yhkaf.a .ukg jsreoaO osYdjg fjs'ckau m;%fha fla;=g wxYl 180 lsska rdyq  rd  hk wlaIrfhka igyka j we;s'tkus fla;= isg ia:dkfha isg i;ajekakg fhfok ;ek fhfokafka rdyqhs'

rdyq iajrEmh olajd we;af;a khs fmkhla iys; ysila we;s w;a md È. mqoa.,fhl= f,ih'.uk fú.j;a wfil= msghs'Wi isyska isre/;s fjs.j;a wfil= msg oqjs,s kxjd .ufka fhfok ;reKfhl= isyshg k.d .kak'fuu rEmh u;skau rdyqf.a lghq;= ms,sn`oj woyila is; ;=, we;s jkq we;'fú.j;a wfil= msg fhfokakdf.a lghq;=o fú.j;ah'kd. ysi ms,sn`ojo is;=ú,s f.dvk.d .; hq;=hs'rdyq  ckañhd u;g, úIg fhduq lsÍula we;s lrkq ,nhs'úI iys; i¾mhkaf.ka úm;a isÿlsßu wdÈho rdyqg ysñjk lrKq fú'

rdyqf.a iajrEmh fydo fyd krl foh l=ula jqj; tys fú.j;a nj jeä lsßula f,i ±laúh yelshs'hym;a jq .%yfhl=f.a úfYaIfhka .=re jeks .%yfhl=f.a weiqr ,o rdyq ckañhd hym;g ÈhqKqjg f.k hdug lghq;= lrhs'fuu ;;ajh .=re yd ixfhda. ùu , fhda. ùu fukau oDIaáh u;o isÿúh yelshs'{dk fhda. fyd {dk ldrl .%y weiqrg fhÿk rdyq wOhdmk lghq;= jvd;a ld¾hHIu mj;ajdf.k hk ckañka we;s lrkq we;s'

rdyqg ckau m;%hl f;jekak,yh jekak,oijekak wdÈ ia:dkhka hym;a ia:dk f,i yeÈkaúh yelshs'whia:dkho rdyqg wfhda.H fkdfú'flfia fyd f,!lsl oahqKqjg rdyqf.kao iyfhda.hla ysñ lr.; yelafla tls ÈhqKqjg ux i,id yels ia:dkhl rdyq Wmka fudfyd; jk isá kñ muKs'iyh ,fnk whqßka ckau m; ;=, rdyq fh§ we;akñ ckañhd olaIfhls'läir njla we;sfú'fú.j;a njla we;sfú'Okh ysñ lr .eksugo rdyqf.a  n,j;a nj Wmldr jkq we;'

idudkHfhka lsisu .%yfhl=f.a weiqrla fkdue;sj ^ oDIAá ,fhda. & yqol,dj ÿ¾j, jq rdyq tlS ia:dkhg wdo,j fhfok lghq;= flfrys wY=N;djka we;s lrkq ,nkq we;s'

hï wdldrhlska Wmka fudfydf;aÈ ÿ¾j, fhf§ we;s rdyq oYdjka ;=,È udkisl jYfhka mSvdjka ,jerÈ ;SrK wdÈhg fhduq ùñ ,u;a øjH wdÈhg ,e§ ùñ,kS;s m%Yak wdÈhg fhduqùñ ,ji úi ,wk;=re wdÈh fhÈh yelshs'tfiau hym;a jq rdyq iys; ckau m;a ysñ ckaókg rdyq f.a ;;ajh wkaj ;u oYdfúÈ Y=Nm,o ysñ jkq we;s nj wjfndaO lr .; hq;=hs'

fjk;a .%y weiqre ms,snoj wjOdkfhka f;drj rdyq ckau m;%hl fhfok ia:dkh weiqfrka ckañkas flfrys my, olafjk lreKq biau;= úh yelshs'

Wmka wjia:dfõ ,.akh u; rdyq igyka ù we;s ckaóka ;=, ;rul l,m, ldß iajrEmhla we;s fús'ld¾hiqq¾;ajhla fhfokq we;'m%fndaOu;a uki lghq;= b,a,d isáhs'blauka ÈhqKqjo we;s lrk msysàuls'pDIN yd ñ;=k rdYs ;=, rdyq hym;a jkq we;'lkHdjo rdyqg whym;a ke;'rdyq ,.akh u; ÿ¾j,;ajhg m;aúu udkisl jYfhka wjq,a iy.; ;;ajhla we;s l, yelshs'wka¾:ldß .uka yd lghq;= wkjYH läirnj u; lghq;= wjq,a lr .eksu wdÈh we;s úh yelshs'blauka oqros. fkdn,d .kakd ;srK ksid miq ld,Skj mSvdjg ,wmyiq;djhkag ,lajkq we;s'

fojekak fyj;a Okia:dkh u;§ rdyq Okh b;sß lr .eksug ndOd we;s l, yelshs';udf.a ;;ajh ks;r fjkia lsßñ,iaÓr;ajfha uo nj ,l;dny lsßu fiiq whf.a is;a fkd.eksu wdÈh we;súh yelshs'

f;jekak by;o i`oyka jq mßÈ rdyqg hym;s'ckañhd iqrfhla njg m;a lrhs'I;=re lror bj;a lrhs'ks;r .ula ìuka wdÈfhys fhfok ld¾h nyq, wfhla fú'fuu ia:dkfha rdyq n,j;a ùu ckañhd Èhqkqjg m;ajk njg ksfúokhla fú'

isõjekak fj; fhÿk rdyq ckaushdf.a ÈhqKj msKsi Wmka m%foaYfhka msg hym;a jk njg ksfúokhla ,nd fokq we;';u foafmd, ms,sn`oj hñ .eg¨o fhÈh yelshs'f.a fodr wdÈh lghq;= ksisf,i bgq fkdjk njla fmfkkq we;'{d;Ska iu`. hus .e,qldrS ;;ajhka fhosh yelshs'

n,j;aj yd hym;aj miajekak u; fhÿkq rdyq wOHdmkhg hym;a njla f.k fokq we;'wOHdmkfhka m%;sm, ysñ lrfokq we;'ÿ¾j, ùu tys úreoaO m%;sm, i`oyd fhduq lrjkq we;s'orejka flfrysso hñ wY=N;d fhfok njgo fuh kssfúokhls'

ihg rdyq hym;a'fiajlhka md,khg ,/lshd ÈhqkqjSï, i;=re lror ndOl bj;a lsÍñ wdÈhg;a m%;sm, f.fkk w;r ckañhd ld¾hiqr nqoaêuf;la njg m;alrkq we;'

yf;a fhfok rdyq n, ÿn, wkqj lghq;= j, hym; whym;a ,`.dlrfokq we;'idudÔh lghq;= i`oyd bÈßm;a fj;;a bka ;udg fmr,d m%YxYd ysñ úu w,am jkq we;'

wgjekak u; fhfok rdyq udkisl jYfhka mSvkhla ckaóka fj; we;s lrkq we;s'kS;suh .eg¨ fhÈh yelshs'jxpd iy.; lghq;= i`oyd bÈßm;a úh yelshs'is;=ú,o ;rul pxp, njska hq;= fú'jsfoia .uka fhosh yelshs'

kujkak ;=,È rdyq ;=,skao hñ hym;a njla n,dfmdfrd;a;= úh yelshs'jsfoaY ixpdr  wdoshg bv fhfoa'

oyh rdyqg hym;a ;ekls'fjk;a flfkl= hgf;a lghq;= lsßfñ wmyiq;d fhfoa'lghq;= l,o Ⱦ> ld,Skj fkdfú'fú.j;a ÈhKqjla ms,sn`oj ksfúokhls'ckauhd ;=,o ld¾hiq¾h;ajhla olakg we;';udf.au lghq;= wdosfhka oshqKqjla ysus lr.; yelshs'

whia:dkh fyj;a tfldf,diajekako rdyqg hym;a njo by;o igyka úh'rdyqf.a oYdjla ysñ l, ckañhdg f,!lsl jYfhka ÈhqKqj ysñ flfrk ld,hla Wodlrkq we;'wdodhñ ;;ajh Wiia flfrkq we;'kuq;a fuu ld,h ;=,È ysñ jk wdodhñ b;du;a Od¾ñl ùu u; tys iaÓr;ajh /fokq we;'

jehia:dkh fyj;a fodf,diajekak úfoaY .; ùñ fhÈh yelshs'Kh ùu wdÈh l, hq;af;a md,khla yd ie,iqula iys;juh'uqo,a fhdojd flfrk l%svd Èhg fhduq úh yelshs'fkdfhla úhoñ fhÈh yelshs'msg m%foaY j, weú§u ms%h jkq we;'

fus wkqj rdyq ckaum;%h ;=, fhfok wdldrh wkqj ckaushd fj;g Wodjk Y=N wY=N ms,sn`oj ksfjsokhka ,o yelshs'rdyq hehs lshq muKska fyda rdyq oYdjla ysus fj;ehs mejiq iekska l,n, fkdjS ckaum;%h mrSlaId lrjd ysus jkafka Y=No wY+N o hkak ms,sn`oj ;SrKh lr iqoiq j;a ms,sfj;a wdosfhys fhoSu jvd;au fhda.H fjs'

,nk i;sfhas  rdyq m,sn`oj ;j;a f;dr;=re iu`. rdyq wm, i`oyd ;a rdyqf.ka Y=Nm, Wodlr .kSu i`oyd;a iqoiq j;a ms,sfj;a msysg me;sh hq;= fojs foj;djka ms,n`oj igykla m, jkq we;'

Meet Our Astrologers

  name-tag-praba 

Featured Articles